Informacje
Ks. Bogdan Reder – Proboszcz Parafii
Kontakt z proboszczem możliwy jest w godzinach urzędowania Kancelarii Parafialnej
oraz po każdej Mszy Świętej w Zakrystii.
Kancelaria parafialna czynna:
Czwartek 16:30-17:30 (w okresie zimowym 15:30-16:30)
Piątek po mszy św. porannej do godz. 9:00
Wezwanie do chorego i zgłoszenie pogrzebu o każdej porze.

Msze Święte:

Niedziele i Święta: 8:00 , 10:30 i 15:30 ( od lutego do odpustu parafialnego w lipcu i od września do  listopada)
Poniedziałki, środy i piątki – godz. 7:00
Wtorki, czwartki i soboty – godz. 18:00 (17:00)

Msza św. Młodzieżowa – I Piątek miesiąca godz. 19:00 (18:00)
Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania  klasa VIII- IV Piątek miesiąca godz. 19:00 (18:00)

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania klasa VI -I czwartek miesiąca godz. 19:00

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania klasa VII  – II czwartek miesiąca godz. 19:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu:

Sobota godz. 17:30 (16:30)

Wieczna Adoracja Najświętszego Sakramentu:

1 września

Okazja do spowiedzi św.:

Codziennie, 30 minut przed każdą Eucharystią

Nabożeństwo Fatimskie:

13 dzień miesiąca od maja do października

Spotkania dziecięcych grup parafialnych:

Ministranci – Sobota godz. 9:00
Dzieci Maryi – Sobota godz. 10:00

Ks. Łukasz Płaszewski

Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Archidiecezji Katowickiej Sąd Metropolitalny
ul. Jordana 39 (budynek Kurii Metropolitalnej – wejście od ul. Wita Stwosza 16)
40-043 Katowice

Adres do korespondencji: Skr. poczt. 206 40-950 Katowice kom.: +48 519 318 959

e-mail: delegat.dm@katowicka.pl

Pomoc

Katolicki Telefon Zaufania (Katowice)
+48 32 253 05 00 (całodobowy)

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)
116 111 (od 12.00-2.00)

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla dzieci i młodzieży, zapewnia dzwoniącym możliwość dzielenia się troskami, rozmawiania o sprawach dla siebie ważnych oraz wsparcia w trudnych sytuacjach.
Formy pomocy:konsultacje telefoniczne i online, interwencje podejmowane w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, działania edukacyjne i informacyjne.
Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) 800 100 100

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych.
Formy pomocy:konsultacje telefoniczne i online w sytuacjach związanych z problemami rodziców/opiekunów i nauczycieli z podejrzeniem lub stwierdzeniem doświadczania przez dzieci i młodzież agresji i przemocy w szkole, cyberprzemocy i zagrożeń związanych z nowymi technologiami, wykorzystywania seksualnego, kontaktu z substancjami psychoaktywnymi, uzależnień, depresji, myśli samobójczych lub zaburzeń odżywiania.