Wykaz dokumentów potrzebnych do uzyskania Sakramentu Świętego:

POGRZEB KATOLICKI:

  • akt zgonu
  • karta zgonu
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej) jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)