Wykaz dokumentów potrzebnych do uzyskania Sakramentu Świętego:

MAŁŻEŃSTWO:

  • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz metryki chrztu
  • dowody osobiste
  • ostatnie świadectwo katechizacji
  • świadectwo bierzmowania
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne ? tzw ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeżeli wcześniej zawarto ślub cywilny